Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas
Description:
Kamira N At Sid, d tameɣnast tameqqrant n tmaziɣt d wayen icudden ɣur-s, d nettat i d tameṭṭut tamezwarut i yuɣalen d taselwayt n Uswir Amaziɣ Amaḍalan (CMA), Tuddsa-ya, d tin i yekkaten, i yettnaɣen ɣef yizerfan n tutlayin,yidelsan d tmettiwin timaziɣin deg wakal amaziɣ yakan neɣ ula deg umaḍal s umata.