Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas
Aglam:
" tameɣra n yinelmaden " d tesgilt n TQ5 ɣef tadyant n yel aseggas n ACAOH. Tamyagart «BERBERQ» id teddun ass n 08 cuṭembre 2018. - Tella ya kan deg ugrudem-nneɣ www.tuqqnatq5.com akked live streaming, qrib deg tiɣerɣert n Roku.