Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas
Segmi i d-yecfa umezruy, idurar n Leqbayel zgan sseḥbibiren γef tutlayt, idles d tidmi taqbaylit. Xas acḥal d imnekcamen iberraniyen i d-iɛeddan γef tmurt-nneγ, d tmurt n Tmazγa s umata.
D acu kan ass-a, agadir-a kkan-d nnig-s acḥal n temdeswalin d yisγalen iliktrumagniḍen i d-ittekken seg wacḥal n yisatiliten i d-izegren tallunt taqbaylit. Akkin i tlisa n tmurt n Leqbayel, akk tiγermiwin, tutlayin d yidelsan n umaḍal ufan wid ara asen-yeslen.
Ahilen yemmuggen i yal taggayt n tmetti taqbaylit. Xas s leɛqel kan, maca d ayen ibanen ad ssiwḍen ad beddlen neγ ad sefḍen akk idles d wawal n teqbaylit deg tmetti.
Imezwura-nneγ, seg tsuta γer tayeḍ, ssawḍen ad aγ-d-ǧǧen « Taqbaylit » s wayen kan yellan gar yifassen-nsen.
Ass-a, deg useggas 2017, tallit n taywalt d usmaḍel adamsan d udelsan, allalen n useḥbiber d usnerni n tutlayt d yidles aqbayli, d allalen itiknulujiyen
Tuṭṭfa n tallunt talγagdudant d tesliẓrit, rnu-as afares adelsan d cwiṭ kan i nezmer ad t-nexdem akken ad nesseḥbiber γef tutlayt-nneγ d yidles-nneγ.
Γef waya, i nebges akken ad d-neslal asenfar-a n tiliẓri taqbaylit ara d-yeǧǧen isem-is deg umezruy. Tiliẓri ara d-yelhun d useḥbiber d usnerni n tutlayt d yidles n teqbaylit.
Tiliẓri-a, nra-tt diγen ad tii d adeg n Tlelli anda tiktiwin, timuγliwin d yisnulfuyen ad afen amḍiq-nsen.
Akken i nesɛa diγen lebγi i usnerni n tussna d tetiknulujit d usedwel i yellan d tuzwirt-nneγ, akken ad nettekki deg tneflit tadelsant d tdamsant n Tmurt n Leqbayel, yerna s tutlayt-nneγ n tyemmat « Taqbaylit ».
TQ5 d tiliẓri tamesmatut, d tiγerγert ara yezdin aγref aqbayli s wazalen i yesɛa u ad as-ifek tilelli akken ad d-yini awal-is i lfayda tunnigt n Teqbaylit.
Iswi d asnulfu n yiles i ugdud akked usebded i tfarisin  tiliẓriyin tiqbayliyin i wakken ad tishil tigzi-nsent sɣur yal aqbayli.
Gar yiswiyen-niḍen n TQ5 ad tili d tamseddut  i usnulfu n waṭas n tiliẓriyin,-nniḍen di yal taɣult akked yal tawila  s tutlayt taqvbaylit akked tutlayin timaziɣin-nniḍen.
Ansa i d-ikka yisem TQ5 ? Isem-a ittawi ar yiwen n umsir amazray (fait historique) akked yiwet n tilawt tarakalt .
Tamenzut, isekkilen TQ ttwaksen-d seg wawal TaQbaylit. Sin akin, azwil 5 iggar tawelha ar 5 n leɛṛuc i d-isbedden ayen i nessen ass-a s yisem n’’Tmurt n yiqbayliyen’’. Di tallit-nni, iṛumiyen (inezdaɣ n temdint n Ṛum) fkan isem n’’ikinkajinsiyen’’ (les Quinquégentiens) i yimaziɣen i illan ttidiren deg wakal n Ǧerǧer d wayen i s-d-izzin – anda i ttidiren, ass-a, yiqbayliyen-, i d-ikkren mgal Ṛum deg uwines  wis 3. Ikinkajinsiyen ira ad-yini amqun  n 5 n leɛṛuc.  Azwil 5 ittara daɣen tawelha i 5 n yimenẓawen  ideg ttilin yiqbayliyen d wanda i tra TQ5 ad ten-taweḍ, ad sen-tili d assaɣ  ar tmurt n yimenza-nsen : Tamurt n yiqbayliyen.
TQ5 ad teqdec i yidles aqbayli, i yiqbayliyen anda ma llan deg umaḍal; ad sen-tefk anekcum i tallunt n usenfali akked tnezwit  swayes ara kkin.
TQ5 ad teqdec deg tanfa, tilɣa akked usegmi  acku ad tili i yiqbayliyen d allal  i usenfali, i usemmeskel akked uskasi .
TQ5 d tiliẓri tasmatut s usihel anesbaɣur anḍan di tnila n uzayez ameqqran, -i medden meṛṛa-. Asihel ad ilhu d tamirt (actualité), idles, amezruy, tussna, tatiknulujit, addal akked usegmi .
TQ5 ad teg iman-is d tamasit, d tasmirant i  tlelli n usenfali akked usemɣer n ugemmir n umdan, i umesten n uqcic akked tnubit, i umgarad di teznegzimt akked tidmi, i tidet n isallen, i tɣara n ihalen,  i tneflit n ufares akked tinnulfa tasinimayit d  tameslawt-tameẓrawt, ar tagara, i usumen n tutlayt akked yidles iqbayliyen akked useḥbiber fell-asen.