Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas

AATQ5 d tuddsa i ur tt-nebni ɣef ttjara, s uzref Quebec, temmug-d akken ad tallel asenfar n TQ5 d ussidrem n wahilen-is i yellan:

  • D imrebbiyen
  • Muggen i warrac
  • I usnerni d usissen n tussna i uzayez
  • I usnerni n tutlayt d yidles azwaw

Tezmer LATQ5 :

  • Ad tesḥulfu azayez ɣef yisental igejdanen i yeɛnan tagrudant, asegmi d tmeṭṭut
  • Ad d-theggi ineḍruyen d temliliyin
  • Ad d-theggi tidwilin n ussidrem
  • Ad d-tegmer tikciwin n medden
  • Ad tessebɣes d ad d-tbedd ɣef wahilen isliẓriyen iwennɛen iwakken ad teddu d later n ubrid-is.