Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas

Asebter CAAK

ATQ5 d tuddsa i ur tt-nebni ɣef ttjara, s uzref akibiki, temmug-d akken ad tallel asenfar n TQ5 d ussidrem n wahilen-is i yellan

  • D imrebbiyen
  • Muggen i warrac
  • I usnerni d usissen n tussna i uzayez
  • I usnerni n tutlayt d yidles azwaw
  • I uḥuddu d usebɣes n udderfi n tmeṭṭut.