Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas

Tidyanin timiranin

103 Tibidyutin & Asliqqel Sti tibidyutin
Walli Tibidyutin eniḍen
shakira