Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas

Tidyanin timiranin

250 Tibidyutin & Asliqqel Sti tibidyutin
Walli Tibidyutin eniḍen
shakira